prawo budowlane charakterystyka energetyczna

 
Tytuł:prawo budowlane charakterystyka energetyczna
Url:http://przesylu.kkkkw.pl/srodki-trwale/majatek-trwaly-2020-wycena.html
Opis: 
 Są to wyłączone z obszaru niniejszego opracowania przepisy: ustawy z dnia kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia lipca o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w obszarze budowli przeciwpowodziowych, ustawy z dnia lutego o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze lotnisk użytku publicznego, ustawy z dnia marca o transporcie kolejowym

This template downloaded form free website templates