Kodeks postępowania karnego 2019

 
Tytuł:Kodeks postępowania karnego 2019
Url:https://mozgawa.prawoo.pl
Opis: 
 Komentarz do kodeksu karnego prezentuje w sposób wszechstronny twórczość doktryny i judykatury. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nowy Komentarz mieści wyjaśnienia do całości przepisów zawartych również w części ogólnej, szczególnej, w jaki sposób i wojskowej. W sposób wyczerpujący i zarazem rzeczowy pozwala zaznajomić się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - zasad odpowiedzialności karnej; - pojęcia przestępstwa; - systemu stosowanych środków penalnych; - obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej, oraz - katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej. Kodeks posłuszny Komentarz stanowi skrupulatne i kompleksowe omówienie wszystkich zadań w poruszanej tematyce

This template downloaded form free website templates