prawo medyczne adwokat katowice

 
Tytuł:prawo medyczne adwokat katowice
Url:medyczne.ksiegarnia-prawnicza.com.pl
Opis: 
 Zapraszamy na kursy medyczne dla prawników. Kursy sie odbywają wg książek Farmacja ujednolicone przepisy Lektura podzielona jest na sześć głównych działów: 1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. 3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków. 4. Izby aptekarskie, zawód farmaceuty. 5. Przeciwdziałanie narkomanii. 6. Przepisy powiązane. Gratis płyta CD z załącznikami również dodatkowymi aktami prawnymi (Ustawa o kosmetykach, KPA, KKS, Ochrony środowiska, Ustawa o rezerwach strategicznych, Kontrola skarbowa, KC, przepisy dotyczące leków stosowanych u zwierząt i wiele innych, Ustawa o aktywności leczniczej). Książka ma możliwy do czytania i przejrzysty układ. Ostatnie zmiany pozostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. Przy każdej zmianie znajduje się przypis, informujący od kiedy zmiana obowiązuje i jakim aktem prawnym została wprowadzona. Stanowi nader rzetelne i napisane przystępnym językiem opracowanie wszystkich kluczowych zadań połączonych z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej w Polsce dodatkowo prawa realizowania zawodu lekarza i zasad jego wykonywania w kontekście obowiązków spoczywających na lekarzu w czasie udzielania świadczenia medycznego, którym odpowiadają określone prawa pacjenta. Omawia również podstawy legalności różnego rodzaju czynności medycznych, zarówno takich, jakie nie mają charakteru leczniczego. W książce uwzględniony został aktualny status dodatkowo najnowsze piśmiennictwo i orzecznictwo sądowe. Autor przedstawiając sporne zagadnienia, nie pozostawia Czytelnika bez odpowiedzi na pytanie jaką zastosować wykładnie aby wyznaczyć w konkretnym wypadku ramy należytego i zgodnego z prawem postępowania co ma pokaźny walor praktyczny. Z pełnym przekonaniem można posłać to opracowanie wszystkim osobom zainteresowanym prawem medycznym. Zapr

This template downloaded form free website templates